Doorlopende leerlijnen

Om de overgang van leerlingen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen, krijgen ze vanaf groep 1 les in drie vakken die vallen onder de zogenaamde doorlopende leerlijnen. Deze vakken zijn: digitale geletterdheid, kunst & cultuur en Engels. Voor deze drie vakken zijn speciale coördinatoren verantwoordelijk. 

 

Engels

Bij de kleuters beginnen we al met de Engelse taal met behulp van de methode Onderbouwd. Verder maken we tot en met groep 8 gebruik van de methode Join in. Kinderen krijgen elke week Engelse les. Verder hebben we contact met kinderen op een school in het Tsjechische Zlin, waarmee onze leerlingen in het Engels ervaringen en verhalen uitwisselen. 

 

Kunst en cultuur

We vinden het belangrijk om kinderen van jongs af aan kennis te laten maken met kunst en cultuur. Daarom gaan we graag met de leerlingen op pad: naar Dot, het Groninger Forum of de Stadsschouwburg en komen er geregeld kunstenaars op bezoek. Verder doen alle groepen mee aan culturele activiteiten van Bij Vrijdag. Ook gaan we samen naar concerten van het NNO, voorstellingen in het theater en voorstellingen in het Groninger Museum. 

Op school maken we samen toneelvoorstellingen en natuurlijk is er in groep 8 de eindmusical. Verder gaan we elk jaar met alle groepen aan de slag met een groot project: het verhalend ontwerp, waarvoor we steeds een ander thema kiezen, bijvoorbeeld ruimtevaart of middeleeuwen.

 

Digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid is voor ons een belangrijke doorlopende leerlijn. We willen al onze leerlingen wegwijs maken in de digitale vaardigheden. 
Ook leren kinderen om te gaan met de moderne communicatiemiddelen en digitale leermiddelen. Verder leren ze de wereld om zich heen beter kennen door middel van de nieuwe media. Zo hebben alle groepen een digitaal schoolbord of een interactief tv-scherm. Leerlingen kunnen gebruik maken van laptops en tablets in de klas. Verder hebben we een E-lab waar leerlingen allerlei digitale vaardigheden aanleren.