Ouders

Onze school vormt een kleine samenleving en daarom vinden we het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen en deelnemen aan het schoolleven. Dat kan op allerlei manieren. 

 

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) praten en beslissen ouders en personeelsleden mee over wat er op school gebeurt. De MR van het Karrepad bestaat uit vijf ouders en vijf leerkrachten. Een lid zit maximaal vier jaar in de Raad. Daarna vinden er verkiezingen plaats.  

In de nieuwsbrief staat nieuws uit de vergaderingen van de MR.
Voor informatie en contact met de MR: mr@karrepad.o2g2.nl.


Ouderwerkgroep

De ouderwerkgroep helpt de school bij het organiseren van feesten en evenementen, het innen en beheren van de ouderbijdrage en het schoolreisgeld en het verlenen van hand- en spandiensten aan de school. Samen met het team van het Karrepad organiseren deze ouders onder andere het sinterklaasfeest, de kerstmaaltijd, het paasontbijt, de avondvierdaagse en het eindfeest. Ouders die willen meedoen aan de ouderwerkgroep kunnen een mail sturen naar: owg@karrepad.o2g2.nl