Praktische info

Schooltijden 

Elke dag van 8.30 – 14.00 uur. De inloop is vanaf 8.15 uur.
 

Ziekmelding

Is uw kind ziek? Geef dat dan a.u.b. zo snel mogelijk telefonisch door via: 050 -321 04 42