“Het voordeel van een school in de buurt is dat kinderen

gemakkelijk met hun klasgenoten kunnen spelen”

Zorg en begeleiding

Binnen onze school is er zorg voor ieder kind. Wij begeleiden kinderen zo goed mogelijk en grijpen in als dit nodig is. De intern begeleider zorgt voor de ondersteuning van de leerkrachten bij het verlenen van zorg. Het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) is te downloaden onder aan de pagina. 

Passend onderwijs

Het Karrepad valt onder het regionaal samenwerkingsverband Passend Onderwijs Stad en Ommeland. Binnen deze regio hebben de gezamenlijke besturen de plicht om te zorgen voor een dekkend aanbod aan onderwijs voor alle kinderen binnen de regio. Wij hebben ons eigen schoolondersteuningsprofiel, waarin staat wat wij aanbieden aan passend onderwijs en waar onze grenzen liggen. Dit profiel ligt ter inzage bij ons op school. Als wij niet kunnen bieden wat er nodig is, dan gaan we in overleg met de ouders binnen het aanbod van Openbaar Onderwijs Groningen op zoek naar een passende school voor speciaal onderwijs. Raadpleeg voor meer informatie onze schoolgids.

Meer- en hoogbegaafdheid

Voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn, hebben we een passend aanbod ontwikkeld. Leerlingen die een grote voorsprong in hun ontwikkeling hebben krijgen een compact leerprogramma aangeboden en voeren verrijkende opdrachten uit. We hebben voor alle klassen een grote voorraad pluswerk klaar liggen. Verder hebben we een interne plusgroep: de Padzoekers. 

Dyslexie

We zijn alert op signalen die wijzen op dyslexie bij kinderen. Als we vermoeden dat leerlingen in aanmerking komen voor een onderzoek, laten we dat de ouders weten. Kinderen met dyslexieverklaring maken de Cito-toetsen digitaal en krijgen daarbij voorleesondersteuning. Ook gebruiken we compenserende software voor lees- en schrijfproblemen.  

Gezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg van de GGD Groningen voert door de jaren heen een aantal onderzoeken uit bij kinderen in groep 2 en groep 7. Tijdens het bezoek worden kinderen gemeten en gewogen en wordt hun gehoor- en gezichtsvermogen onderzocht. Bij overgewicht meet de assistent ook de bloeddruk. Ouders zijn hierbij in principe niet aanwezig. De onderzoeken vinden alleen plaats als ouders hiervoor toestemming hebben gegeven.

De GGD stuurt de ouders van alle negenjarige kinderen een uitnodiging voor de vaccinaties DTP en BMR. Kinderen worden gevaccineerd om te voorkomen dat ze besmettelijke ziektes als bof, mazelen of rode hond krijgen. Alle twaalfjarige meisjes ontvangen ook twee keer een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie. Deze vaccinatie is bedoeld om hen te beschermen tegen baarmoederhalskanker.

Op de website van de GGD Groningen staat veel informatie over gezondheid en opvoeding. Bijvoorbeeld over zindelijkheid, de seksuele ontwikkeling, pesten of ruzies tussen kinderen. Ouders kunnen ook het spreekuur van de verpleegkundige op school bezoeken.

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies